Acceso os catalagos dos proveedores

As socias e socios que o desexen poden ter acceso ós catálogos dos proveedores da cooperativa. O obxetivo é doble:

1. Por un lado, seguimos coa dinámica de transparencia da cooperativa, un dos nosos piares fundacionais.

2. Por outro lado, invitamos a xente interesada en productos específicos (que non se atopan físicamente na cooperativa), a poder pedilos mediante encarga.

Exemplos de encargas (reais):

  • Libro "La nueva cocina energética"
  • Vela lisa natural 4x20cm
  • Pasta de umeboshi 2,5 Qg.
  • Raiador cerámico de xenxibre
  • Wok 27,5cm
  • Etc.

Terás un 9% de desconto garantido con respecto o PVP (prezo de venda ó público)

desconto

 

proxecto fiare galiza