Aviso Legal

  1. 1. TERMOS DE USO

O titular da páxina web www.arbore.org, é Consumo Consciente Árbore, Soc. Coop. Galega con domicilio social en Rúa López Mora, 30 baixo, 36211 Vigo.

Consumo Consciente Árbore, Soc. Coop. Galega está dada de alta no epigrafe "6472" do Imposto de actividades económicas co CIF F36899987. Igualmente está dada de alta no Rexistro de Cooperativas da provincia de Pontevedra co número de rexistro "774-PO".

A través da presente web, Consumo Consciente Árbore, Soc. Coop. Galega non comercializa produtos e/ou servizos.

O obxectivo da presente páxina web (www.arbore.org) é o de medio de información corporativa de Consumo Consciente Árbore, Soc. Coop. Galega, en consonancia cos fins indicados nos estatutos da mesma. A presente páxina web non se adica a comercialización de produtos e/ou servizos e por tanto a súa funcionalidade non permite as transacións económicas.

1.1. POLÍTICA DE ENLACES DA NOSA WEB

Non nos facemos responsables do contido das webs enlazadas, así como das publicacións feitas na mesma a título individual.

Non se permite a creación de enlaces en webs de terceiros dirixidos a www.arbore.org que modifiquen a natureza e/ou contido das nosas publicacións orixinais co fin de enganar aos usuarios.

1.2. RESERVA DO DEREITO A MODIFICAR OS TERMOS DE USO

Consumo Consciente Árbore, Soc. Coop. Galega resérvase o dereito de modificar os presentes termos de uso cando o considere convinte, sendo de aplicación os cambios dende o momento da súa publicación na sección "Aviso Legal" de www.arbore.org.

2. POLÍTICIA DE PRIVACIDADE

Na presenta páxina web www.arbore.org se recaban datos para o envío de boletíns e uso de diferentes funcionalidades exclusivamente permitidas a socias de Consumo Consciente Árbore, Soc. Coop. Galega.

A alta nesta web está mediada polo personal da cooperativa que se asegura de que a persoa que solicita a alta é socia de Consumo Consciente Árbore, Soc. Coop. Galega.

No caso de persoas que no pasado foran socias de Consumo Consciente Árbore, Soc. Coop. Galega e que pasen a causar baixa na mesma, teñen dereito a solicitar tamén a baixa nos servizos de www.arbore.org. A nosa entidade resérvase o dereito de dar de baixa sen solicitude previa a persoas que causen baixa.

Independentemente do indicado anteriormente, A información que poida recollerse na web, relacionada con dados de carácter persoal, atopa-se amparada na Lei Orgánica de Protección de Dados 15/99. Calquera persoa pode dirixirse ao domicilio social arriba indicado por escrito para exercer os dereitos recollidos en dita lei.

2.1. POLÍTICA DE COOKIES

 

proxecto fiare galiza