Crecemento notable do consumo de alimentos ecolóxicos a nivel mundial

Segundo os datos que ofrece o estudo elaborado por SÖL (Fundación Ecología e Agricultura), IFOAM (Federación Internacional de Agricultura Ecolóxica) e FiBL (Instituto de Investigacións sobre Agricultura Ecolóxica), estase vivindo un crecemento notable do consumo de alimentos ecolóxicos a nivel mundial. Europa e Estados Unidos atópanse en primeira posición na demanda deste tipo de alimentos e espérase que o crecemento sexa aínda maior.

Segundo os datos que reflicten os movementos do mercado mundial de alimentos ecolóxicos correspondente ao ano 2006, se facturaron 25.449 millóns de euros, nada menos que un 14,8% máis do que se había facturado no ano 2005. Do mesmo xeito que creceron as vendas, tamén aumentaron as hectáreas destinanadas ao cultivo de produtos ecolóxicos, en total 1,8 millóns de hectáreas máis que no ano 2005.

O cambio de mentalidad, a preocupación por unha alimentación máis sa e libre de sustancias químicas propician, entre outros factores, este crecemento. Curiosamente, se analizamos os datos do cultivo de alimentos transgénicos, poderemos observar que tamén sufriron un forte incremento, este aumento si se fai notar. O ano pasado, o cultivo de transgénicos creceuse case un 80% con respecto ao ano 2006 e iso, malia que existe unha forte polémica xerada en torno a eles. Malia as campañas, as denuncias e todo tipo de manifestacións que se realizan en contra deste tipo de alimentos, continúa aumentando a superficie de cultivo destinada a producilos.

Isto ocorre en moitos países, podemos poñer por exemplo a España, que ata podería considerarse como un campo de probas de alimentos trangénicos, ademais hai que engadir que é o país da Unión Europea onde se destina máis superficie cultivable a estes produtos. Por outra banda parece que alimentos ecolóxicos e biotecnológicos son moi ben aceptados polo Goberno español aínda que case diriamos que lle tiran máis os transgénicos debido aos intereses económicos que neste momento xeran.

Os alimentos desenvolvidos a través de biotecnología estanlle gañando a partida aos alimentos ecolóxicos no que a produción refírese e se isto segue así, co tempo quedará pouca superficie cultivable que poida destinarse aos alimentos ecolóxicos. ¿Poderíase restar superficie onde se desenvolveron alimentos biotecnológicos para que fose destinada á agricultura ecolóxica?, recordemos o vídeo sementes transgénicas, os seus problemas e consecuencias, nun lugar que se plantaron sementes biotecnológicas, difícilmente pódese plantar sementes ecolóxicas polo perigo de contaminación xenética.

As cifras din que Australia é o país líder en extensión de cultivo de alimentos ecolóxicos, séguelle Chinesa, Arxentina e Estados Unidos. Sería interesante coñecer en que posición atópase España e se a súa posición garda relación coa cantidade de superficie cultivable destinada aos transgénicos.

 

proxecto fiare galiza